Może zastanawiałeś się kiedyś czy Polska, a raczej Rzeczypospolita Polska, posiada jakieś zarejestrowane znaki towarowe. Otóż nie, nie posiada. Natomist Skarb Państwa, który jest reprezentantem państwa jako właściciela praw majątkowych, posiada wiele zarejstrowanych na swoją rzecz znaków towarowych. W chwili obecnej jest zarejestrowanych i zgłoszonych na rzecz skarbu państwa 116 znaków towarowych. Ogólnie na przestrzeni wielu lat SP zgłosił łącznie 274 znaków. Z tej liczby 270 znaki zostały zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP, zaś 4 w EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Wśród wielu znaków , które zarejestrowane są na rzecz SP znalazłem wiele oznaczeń, o których nie pomyślałem, że mogą być chronione jako znaki towarowe.

Przykładem takiego oznaczenia jest słowny znak: Stadion Narodowy w Warszawie, zarejestrowany w UPRP i EUIPO.

W EUIPO zarejestrowane są jeszcze trzy inne znaki dotyczące Stadionu Naodowego.