Wynalazki

Kompleksowe usługi związane z wynalazkami
Zakres usługi

Znaki towarowe

Kompleksowe usługi związane ze znakami towarowymi.
Zakres usługi

Wzory przemysłowe

Kompleksowe usługi związane z wzorami przemysłowymi.
Zakres usługi

Spory

Kompleksowe usługi dotyczące sporów o prawa własności intelektualnej
Zakres usługi

Umowy

Kompleksowe usługi dotyczące umów o prawa własności przemysłowej
Zakres usługi

Cennik

Koszt usług profesjonalnego pełnomocnika
Zakres usługi