Jak WOŚP chroni swoją własność intelektualną?

Zastanawiałeś się kiedykolwiek czy nazwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy lub też charakterystyczne serduszko WOŚP są chronione jako znak towarowy? Jeśli tak to nie jesteś sam. Czekając na tegoroczny finał (UWAGA!!! w tym roku odbędzie się on 31 stycznia) i zastanawiając się jak będzie wyglądał w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa, postanowiłem to sprawdzić. Chyba nie będzie dla Ciebie wielkim zaskoczeniem to, że charakterystyczne czerwone serduszko z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy.

Pierwszy znak towarowy w tej postaci został zgłoszony do ochrony już w lutym 1993 roku, a więc rok po pierwszym finale. Świadczy to o tym, że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo to ona była zgłaszającym, już od samego początku działalności myślała o ochronie swoich praw własności intelektualnej. Znak ten został zarejestrowany m.in. dla :

 • usług reklamowych w tym usługi agencji reklamowych
 • produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych
 • usług poligraficznych dotyczące materiałów reklamowych;
 • usług rozrywkowych;
 • działalności artystycznej i rozrywkowej przez organizowanie występów zespołów artystycznych.

Co ciekawe ten znak nie został zgłoszony dla usług zbiórek pieniędzy na cele dobroczynne. Prawo ochronne na niniejszy znak ostatecznie wygasło, w związku z nieprzedłużeniem ochrony na kolejny okres ochrony. Nie znaczy to wcale, że serduszko WOŚP nie jest dalej chronione jako zarejestrowany znak towarowy. W 2005 roku Fundacja ponownie zgłosiła do Urzędu Patentowego RP czerwone serduszko z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w lekko odświeżonej formie. Tym razem znak został zgłoszony m.in. dla oznaczania następujących towarów i usług: dyski kompaktowe audio-video; aparaty i instrumenty medyczne, meble do celów medycznych; znaczki pocztowe, długopisy, ołówki; kubki, szklanki; koszulki, t-shirty, czapki; usługi reklamowe w tym usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych; prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego z artykułami przemysłowymi, odzieżą, gadżetami reklamowymi, dyskami kompaktowymi audio-video; zbiórki funduszy na cele dobroczynne; organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, imprez plenerowych, produkcja filmów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe. Na chwile obecną rejestracja znaku ciągle jest w mocy.

Pewnie się zastanawiasz czy czerwone serduszko z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jedyny znak chroniony w Urzędzie Patentowym przez Fundację. Otóż nie, niejedyny. Zwroty typu „Sie Ma”, „Oj, będzie się działo”, czy też „Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej” które nierozerwalnie kojarzą się finałem WOŚP również zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP jako znaki towarowe. Pewnym zaskoczeniem dla mnie jest to, że Urząd zarejestrował te znaki w postaci słownej. W mojej ocenie znaki te można uznać za pozbawione zdolności odróżniającej lub znaki opisowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami brak zdolności odróżniającej lub opisowość oznaczenia stanowi bezwzględną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego, która uniemożliwia rejestrację znaku w Urzędzie Patentowym RP. Zagadnienia związane z bezwzględnymi przeszkodami udzielania praw ochronnych na znaki towarowe to bardzo ciekawy temat, który z pewnością poruszę w którymś z kolejnych wpisów.

Wielu z was pewnie kojarzy Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie tylko z finałem WOŚP, ale również z festiwalem Przystanek Woodstock, a od niedawna z Pol’and’Rock Festival. Ze względów prawnych (a dokładnie, ze względu na prawa własności intelektualnej do nazwy Wookstock) nazwa Przystanek Woodstock nie mogła być dalej używana przez Fundację. W związku z tym od 2018 r. festiwal zmienił nazwę na Pol’and’Rock Festival. Pewnie już się domyślasz, że nazwa ta również została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym. Tym razem zgłaszającym, obok Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była spółka Złoty Melon Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami na stronie złotymelon.pl spółka ma za zadanie wspierać Fundację w zakresie jej działalności, pomagać w optymalizacji kosztów i pozyskiwaniu dodatkowych źródeł przychodów, które są przekazywane do Fundacji w postaci dywidendy. Patrząc na zakres działalności Fundacji oraz spółki wskazany w zgłoszeniu znaku wykaz towarów i usług bardzo dobrze zabezpiecza prawa do marki Pol’and’Rock Festival na rzecz uprawnionych.

Znak został zarejestrowany dla oznaczania następujących towarów i usług:

 • dyski nagrane audio i video;
 • znaczki pocztowe; długopisy;
 • ołówki; obwoluty dokumentów;
 • obwoluty dla dysków nagranych;
 • książki;
 • czasopisma;
 • wydawnictwa papierowe;
 • katalogi;
 • foldery;
 • plakaty;
 • torby tekstylne;
 • kubki, szklanki;
 • kosmetyczki;
 • odzież;
 • obuwie;
 • nakrycia głowy;
 • napoje bezalkoholowe;
 • piwo;
 • organizowanie koncertów;
 • festiwali muzycznych;
 • imprez plenerowych;
 • produkcja filmów;
 • publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

Na koniec chciałbym wspomnieć o dwóch znakach, które zostały ostatnio zgłoszone do Urzędu Patentowego przez Fundację. Znaki te zostały zgłoszone we wrześniu 2020 roku, a więc w czasie kiedy było już wiadomo, że 29 Finał WOŚP, w związku z epidemią koronawirusa, będzie miał inny charakter niż dotychczasowe. Jak może się domyślasz tegoroczny Finał będzie wydarzeniem odbywającym się głównie on-line. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz spółka Złoty Melon zgłosiły dwa znaki towarowe(słowno-graficzne): „Domowa Orkiestra wielka orkiestra świątecznej pomocy” oraz „NAJPIĘKNIEJSZA DOMÓWKA ŚWIATA wielka orkiestra świątecznej pomocy”. Znaki te zostały zgłoszone dla oznaczania usług transmisji on-line wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Analiza zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje, że ochrona jej praw własności intelektualnej jest dla niej ważna. Co więcej, zgłoszenia dwóch ostatnich znaków oraz oznaczenia Pol’and’Rock Festival pokazują, że Fundacja elastycznie dostosowuje się do zmieniających okoliczności, nie tylko w zakresie sposobu prowadzenia swojej działalności, ale także w kwestii ochrony swoich praw wyłącznych.