Kompleksowe usługi związane z wynalazkami.

  • doradztwo w wyborze najbardziej optymalnego sposobu ochrony rozwiązania
  • zgłaszanie wynalazków w Polsce oraz za granicą
  • uzyskanie praw ochronnych na wzory użytkowe
  • badania patentowe, w tym badania na potrzeby wniosków o dotacje w NCBiR
  • prowadzenie postępowań o unieważnienie patentów i postępowań sprzeciwowych
  • prowadzę negocjacje i mediacje przy sporach o naruszenie patentów
  • walidacja patentów europejskich w Polsce
  • pośredniczenie w kontaktach z kancelariami zagranicznymi w celu uzyskania ochrony za granicą
  • utrzymanie w mocy udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe
  • ulga IP Box na rozwiązania zgłoszone do ochrony patentowej