Kompleksowe  usługi dotyczące umów o prawa własności przemysłowej.

  • przygotowywanie umów dotyczących przeniesienia praw własności przemysłowej
  • przygotowywanie umów dotyczących licencji na prawa własności przemysłowej
  • dokonywanie zmian w rejestrach Urzędu Patentowego RP