Znaki towarowe

 • zgłoszenie znaku w Polsce – od 750 pln netto
 • zgłoszenie znaku w Unii Europejskiej – od 850 pln netto
 • zgłoszenie znaku w procedurze międzynarodowej – wycena indywidualna
 • badanie zdolności rejestrowej znaku w Polsce – od 300 pln netto
 • badanie zdolności rejestrowej znaku w UE – od 600 pln netto
 • badanie zdolności rejestrowej znaku zgłaszanego w procedurze międzynarodowej – wycena indywidualna

Wzory przemysłowe

 • zgłoszenie wzoru przemysłowego w Polsce – 600 pln netto
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego w UE – 650 pln netto
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego w procedurze międzynarodowej – wycena indywidualna

Wynalazki/wzory użytkowe

 • zgłoszenie wynalazku w Polsce – od 2200 pln netto
 • zgłoszenie wzoru użytkowego w Polsce – od 1800 pln netto
 • zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT – od 4500 pln netto

Badania patentowe

 • wycena indywidualna uzależniona od liczby godzin
 • stawka godzinowa – 200 pln netto

Postępowania sporne 

 • wycena indywidualna

Ulga IP Box

 • przygotowanie wniosku i rozliczenie ulgi* – 800 pln netto

* w przypadku skorzystania z usługi zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego