Kompleksowe usługi dotyczące sporów o prawa własności intelektualnej

  • porady w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej
  • wysyłanie wezwań o zaprzestanie naruszeń praw wyłącznych
  • przygotowywanie odpowiedzi na wezwania o zaprzestanie naruszeń praw wyłącznych
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi